O firmě Produkty, Služby Pro Investory
HLAVNÍ OBLASTI NAŠICH AKTIVIT
TERMICKÝ ROZKLAD
 • obnovitelné zdroje
 • využití surovin
 • efektivní energie
 • udržitelný rozvoj
Více informací

AGROBIOSERVIS
 • zvyšování efektivity
 • inhibitory nitrifikace
 • labservis, biochemie
 • provozní poradenství
Více informací

INFO, PODPORA
 • průmysl 4.0, robotizace
 • automatizace činností
 • informační systémy
 • účetnictví, ekonomika
Více informacíAKTUALITY A OZNÁMENÍ
LEGISLATIVNÍ ZMĚNY

V oblasti nakládání s odpady přichází změny, které se dotknou všech občanů i firem.

Na skládky je od roku 2024 zakázáno ukládat směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady...

Poplatky za skládkování se mají zvýšit až téměř čtyřnásobně do roku 2023 ...

NABÍDKA PRO INVESTORY

Obligace / Dluhopisy