O firmě Produkty, Služby Pro Investory

Nákupní bonus:

1. úroková sazba:
Certifikát Emitenta

Stav emise:
Stav úpisu

Info ke stažení:

Dluhopisy AGCT s prorůstovým úročením (6M Pribor + 5,1% p.a.)

zvyšují výnos investorům podle růstu úrokových sazeb na bankovním trhu.

Emise dluhopisů na nákup nemovitostí, s reálnou úrokovou sazbou. 23letá historie emitenta zdokumentovaná v OR, perspektivní obory činnosti, atd. To jsou faktory indikující bezpečnost a návratnost vloženého kapitálu investorů.
Co získá investor za svoji investici?
 • aktuální úrokový výnos 5,62 % p.a.
 • pravidelnou roční výplatu úroků
 • zajištění investice nemovitostmi
 • dluhopisy bez jakýchkoliv poplatků
Kam vkládá investor své peníze?
 • česká společnost s 23 letou historií na trhu
 • Základní kapitál 5,2 mil. Kč zapsaný v OR
 • perspektivní obory s růstovým potenciálem
 • žádané produkty a služby v ČR i v zahraničí
K čemu jsou prostředky určeny?
 • k pořízení nemovitostí pro podnikání
 • k modernizaci zařízení a vybavení
 • k provozu výroby a distribuce
Kde se uplatní vložené investice?
 • rozšíření výrobních a obchodních kapacit
 • zefektivnění a zlevnění výroby a distribuce
 • snižování nákladů a nárůst výnosů a zisku
Chcete-li koupit dluhopisy AGCT, vyplňte níže uvedenou objednávku a odešlete přímo z webové stránky, nebo si stáhněte pdf formulář objednávky dostupný v sekci Objednávka dluhopisů a vyplněný zašlete e-mailem na adresu: bondy@agct.eu.

On-line objednávka Dluhopisů AGCT-2017/01:

Upisovatel (fyzická osoba)
Jméno a příjmení: *
Adresa trvalého pobytu: *
Rodné číslo: *
Číslo OP (nebo cestovního pasu): *
E-mailová adresa: *
Telefon: *
Číslo bankovního účtu upisovatele (pro úhradu výnosů a jmenovité hodnoty dluhopisů)
Bankovní účet:
Doručovací adresa (pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu)
Doručovací adresa:
Předmět objednávky:
Počet objednaných dluhopisů (ks):*
Cena celkem (ks x 10.000,-):*
Způsob podpisu smlouvy o úpisu:* Korespondenčně (v příloze e-mailu)   Osobně
Způsob úhrady emisního kurzu:* Bezhotovostně na BÚ   Hotově
Převzetí upsaných Dluhopisů:* Poštou (jako cenné psaní)   Osobně
Způsob plateb úroků:* Bezhotovostně na BÚ   Hotově
Způsob splacení jistiny Dluhopisů:* Bezhotovostně na BÚ   Hotově
Poznámka:
Antispam. Spočítejte prosím: 20 - 17