O firmě Produkty, Služby Pro Investory

Letní bonus:

1. úroková sazba:
Certifikát Emitenta

Stav emise:
Stav úpisu

Info ke stažení:

Dluhopisy AGCT s prorůstovým úrokem a nyní s letním bonusem.
Celkový výnos z dluhopisů se zvyšuje o okamžitý bonus.

Prorůstový úrok garantuje investorům zvyšování výnosu z Dluhopisů AGCT
podle růstu úrokových sazeb na mezibankovním trhu v České republice.

Pohyblivá úroková sazba zaručuje vlastníkům Dluhopisů růst jejich výnosu v případě, kdy nastane očekávaný vzestup úrokových sazeb na finančním trhu. To je oproti pevné úrokové sazbě významná výhoda a jistota pro investory.

ZVÝHODNĚNÍ 3 % (letní bonus) při nákupu Dluhopisů AGCT

Aktuálně poskytujeme investorům OKAMŽITÝ BONUS 3 %, při nákupu 10 a více kusů dluhopisů, přímo u emitenta, nejpozději do 20.8.2017. Aktuální úroková sazba plus letní bonus tak významně zvýší celkový výnos z dluhopisů.

Chcete-li získat letní bonus, vyplňte níže uvedenou objednávku Dluhopisů a odešlete přímo z webové stránky, nebo si stáhněte pdf formulář objednávky a vyplněný zašlete e-mailem na adresu: bondy@agct.eu. Nabídka letního bonusu 3%
platí do 20.8.2017, nebo do vyčerpání kvóty tranše.

Výnos z dluhopisů je určen na pořízení nemovitostí, jejich modernizaci, zařízení a vybavení. Dluhopisy jsou zajištěny majetkem emitenta. Investice povedou k rozšíření a zefektivnění výroby, provozu a obchodní a distribuční sítě.


Objednávka Dluhopisů AGCT-2017/01 (s bonusem 3%):

Upisovatel (fyzická osoba)
Jméno a příjmení: *
Adresa trvalého pobytu: *
Rodné číslo: *
Číslo OP (nebo cestovního pasu): *
E-mailová adresa: *
Telefon: *
Číslo bankovního účtu upisovatele (pro úhradu výnosů a jmenovité hodnoty dluhopisů)
Bankovní účet:
Doručovací adresa (pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu)
Doručovací adresa:
Předmět objednávky:
Počet objednaných dluhopisů (ks):*
Cena celkem (ks x 10.000,-):*
Způsob podpisu smlouvy o úpisu:* Korespondenčně (v příloze e-mailu)   Osobně
Způsob úhrady emisního kurzu:* Bezhotovostně na BÚ   Hotově
Převzetí upsaných Dluhopisů:* Poštou (jako cenné psaní)   Osobně
Způsob plateb úroků:* Bezhotovostně na BÚ   Hotově
Způsob splacení jistiny Dluhopisů:* Bezhotovostně na BÚ   Hotově
Poznámka:
Antispam. Spočítejte prosím: 18 - 5