O firmě Produkty, Služby Pro Investory

Využíváme přírodu,
zároveň ji chráníme.
Certifikát vystavovatele

Účetní a administrativní služby

Pomáháme s automatizací činností zvýšit produktivitu a přidanou hodnotu.

Vedením firemního účetnictví, daňovou problematikou a dalšími
nástrahami v podnikání se zabýváme dlouhodobě.
Pro vedení účetnictví používáme špičkový informační systém ABRA Gen.

V oblasti administrativní a účetní evidence poskytujeme např.:

 • Evidenci došlé a odeslané pošty
 • Evidenci provozu datové schránky
 • Pořizování zdrojových dokladů
 • Vedení předepsaných účetních knih
 • Kompletní zpracování účetnictví
 • Vedení knihy jízd
 • Evidence majetku včetně výpočtu odpisů
 • Vedení střediskového i zakázkového účetnictví
 • Účetní uzávěrky dle potřeby (měsíční, kvartální)

V oblasti komunikace s úřady a institucemi zajistíme např.:

 • Přiznání k DPH
 • Kontrolní hlášení DPH
 • Souhrnné hlášení ESL
 • Přiznání k dani z příjmů
 • Přiznání k silniční dani
 • Přiznání k dani z nemovitostí
 • Výkazy pro Intrastat
 • Celní odbavení import/export

V rámci personální a mzdové agendy provedeme např.:

 • Zajištění dokumentů pro vznik/ukončení PP
 • Přihlášky a odhlášky zaměstnanců
 • Pravidelné zpracování mezd
 • Vyúčtování daní z příjmů
 • Roční zúčtování daně z příjmů
 • Vedení evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP)
 • Měsíční hlášení pro OSSZ a ZP
 • Zákonné pojištění odpovědnosti
 • Zastupování při kontrolách na ČSSZ a ZP

Věnujte se podnikání, starosti s administrativou vyřídíme za Vás.