O firmě Produkty, Služby Pro Investory

Dluhopisy AGCT-2017/01 s prorůstovým úrokovým výnosem

garantují investorům zvyšování úrokové sazby těchto Dluhopisů
podle růstu úrokových sazeb na mezibankovním trhu v České republice.

Pohyblivá úroková sazba výnosu zaručuje vlastníkům Dluhopisů příslušné zvýšení výnosu v případě vzestupu úrokových sazeb na finančním trhu v budoucím období. To je oproti pevné úrokové sazbě významná výhoda a jistota pro investory.
Zároveň emitent garantuje investorům, že pokud sazba „6M Pribor“, vyhlašovaná Českou národní bankou poklesne do záporných hodnot, tak nepoužije tuto součást pro stanovení úrokové sazby. Úrokový výnos Dluhopisů pak bude určovat jen pevná přirážka 5,1% p.a. Tím je investorům zaručena spodní hranice úrokové sazby, daná výší pevné přirážky.


career_heading:

career_address2
career_name: *
career_address_state: *
registration_step2_address_street: *
career_zip: *
career_email: *
registration_step2_address_phone: *
career_address
career_bank_account:
registration_step2_address_city1
registration_step2_address_city:
career_address3
number_ordered_bonds:*
total_price_ordered_bonds:*
sign_pact:* sign_pact_mr   sign_pact_ms
payment_bonds:* payment_bonds_mr   payment_bonds_ms
taking_bonds:* taking_bonds_mr   taking_bonds_ms
payment_interest:* payment_interest_mr   payment_interest_ms
repayment_of_principal:* repayment_of_principal_mr   repayment_of_principal_ms
career_comment:
registration_step2_antispam 18 + 19