O firmě Produkty, Služby Pro Investory

Informace o nabídce dluhopisů AGCT-2017/01

Emitent: AGROKONTRAKT s.r.o., se sídlem Šmolovy 184, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 49812572, zapsaná dne 7. 9.1993 v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4913.
Název dluhopisu:AGCT-2017/01
Podoba a forma: listinný cenný papír na jméno
Jmenovitá hodnota: 10.000,- Kč
Výnos dluhopisu: 6M Pribor + pevná přirážka 5,1% p.a.
Datum emise: 1.2.2017
Splatnost úroků: ročně vždy ke 31.1. příslušného roku
Splatnost dluhopisu: 5 let, 31.1.2022
Převoditelnost: není Emitentem omezena
První úroková sazba: 5,46 % p.a. , platí pro splatnost úroků 31.1.2018

Pohyblivá úroková sazba zaručuje zvýšení výnosu v případě vzestupu úrokových sazeb na finančním trhu, což je výhoda oproti pevné sazbě. Zároveň emitent garantuje, že úrok nepoklesne pod pevnou přirážku 5,1% p.a. Tím je zaručena spodní hranice úrokové sazby.
Bezpečnost kapitálu našich investorů je pro nás prvořadá. Proto nabízíme "jen" reálnou sazbu úroků. Jsme si vědomi, že investor najde v současné době na trhu nabídku dluhopisů s mnohem vyšší sazbou úroků. Ale u takových emisí postupuje také mnohem vyšší riziko ztráty. My chceme investorům úroky zaplatit a jistinu vrátit. .
Emitent umožní Vlastníkům Dluhopisů AGCT, nabídnout své dluhopisy dalším zájemcům prostřednictvím miniburzy dluhopisů AGCT, pokud se rozhodnou je prodat před datem splatnosti. Vychází tak vstříc Vlastníkům, kteří budou potřebovat uvolnit své finanční prostředky uložené v dluhopisech AGCT před datem splatnosti. Více informací bude uvedeno v části Miniburza dluhopisů

Emisní podmínky jsou v pdf formátu ke stažení zde..Ověření účetní závěrky auditorem pro vlastníky dluhopisů AGCT
Investorům poskytneme odborný audit účetní závěrky firmy i tehdy, pokud nevznikne
tato povinnost firmě již ze zákona vzhledem k plánovaným výsledkům hospodaření.