O firmě Produkty, Služby Pro Investory

Objednávka Dluhopisů AGCT-2017/01

Dluhopisy AGCT lze objednat pomocí formuláře objednávky, který je dostupný v sekci Pro Investory, nebo si stáhněte pdf formulář objednávky na této stránce a vyplněný zašlete e-mailem na adresu: dluhopisy@agct.eu.

Promyslet

Před objednáním dluhopisů AGCT-2017/01 si promyslete:

  1. Jakou částku chcete investovat (kolik Dluhopisů chcete koupit).
  2. Způsob podpisu smlouvy o úpisu Dluhopisů. (Korespondenčně v příloze e-mailu / osobně).
  3. Způsob úhrady emisního kurzu, tj. ceny za Dluhopisy. (Bezhotovostně / hotově).
  4. Způsob převzetí upsaných Dluhopisů. (Poštou / Osobně).
  5. Způsob vyplácení úrokových výnosů z Dluhopisů a vrácení jistiny Dluhopisů. (Bezhotovostně / hotově).
Pozn.: V případě zájmu o hotovostní platby je výše denní částky hotovostní platby omezena zákonem.


Postup pro objednání dluhopisů pomocí pdf formuláře:

  • stáhněte si pdf formulář objednávky (pro fyzickou, nebo právnickou osobu)
  • po vyplnění (např. v programu Adobe Reader) objednávku uložte na disk PC
  • vyplněnou objednávku pak odešlete jako přílohu na email bondy@agct.eu (nebo dluhopisy@agct.eu)


Formuláře ke stažení:

PDF formulář objednávky ke stažení, s údaji pro Fyzické Osoby..

PDF formulář objednávky ke stažení, s údaji pro Právnické Osoby..

* Po odeslání formuláře objednávky Vám zašleme návrh smlouvy o úpisu dluhopisů.