O firmě Produkty, Služby Pro Investory

Miniburza, neboli tržiště dluhopisů AGCT

je prostor pro nabídku a poptávku dluhopisů AGCT, které již byly upsány

miniburza

Miniburza umožní Vlastníkům dluhopisů AGCT inzerovat, v případě potřeby, jejich cenné papíry ještě před datem splatnosti a uvolnit tak v případě jejich prodeje své finanční prostředky bez nutnosti čekat na datum splatnosti.

Na druhé straně tím zprostředkujeme zájemcům o dluhopisy AGCT, po vyprodání celé emise, jejich nákup od vlastníků dluhopisů, kteří je nabídnou k prodeji.

Investoři tak mohou uložit své finance do dluhopisů AGCT i na kratší dobu než je doba jejich splatnosti.

Evidenci nabídky dluhopisů AGCT a poptávky po jejich nákupu zabezpečí Emitent
a zároveň pomůže s bezpečným vypořádáním obchodu mezi prodávajícím a kupujícím.