O firmě Produkty, Služby Pro Investory

Objednávka Dluhopisů AGCT-2017/01

Dluhopisy AGCT lze objednat pomocí on-line objednávky, dostupné v sekci Pro Investory, nebo lze stáhnout pdf formulář objednávky na této stránce a vyplněný zaslat e-mailem na adresu: dluhopisy@agct.eu.

Nákupní bonus
Při objednání dluhopisů zde, přímo u emitenta, poskytujeme investorům nákupní bonus podle objemu aktuálně zakoupených dluhopisů:
  • 2% při nákupu od 20 dluhopisů tj. od 200 tisíc Kč
  • 4% při nákupu od 60 dluhopisů tj. od 600 tisíc Kč


Před objednáním dluhopisů AGCT-2017/01 si promyslete:

Promyslet
  1. Jakou částku chcete investovat (kolik Dluhopisů chcete koupit).
  2. Způsob podpisu smlouvy o úpisu Dluhopisů. (Korespondenčně v příloze e-mailu / osobně).
  3. Způsob úhrady emisního kurzu, tj. ceny za Dluhopisy. (Bezhotovostně / hotově).
  4. Způsob převzetí upsaných Dluhopisů. (Poštou / Osobně).
  5. Způsob vyplácení úrokových výnosů z Dluhopisů a vrácení jistiny Dluhopisů. (Bezhotovostně / hotově).
Pozn.: V případě zájmu o hotovostní platby je výše denní částky hotovostní platby omezena zákonem.


Postup pro objednání dluhopisů pomocí pdf formuláře:

  • stáhněte si pdf formulář objednávky (pro fyzickou, nebo právnickou osobu)
  • po vyplnění (např. v programu Adobe Reader) objednávku uložte na disk PC
  • vyplněnou objednávku pak odešlete jako přílohu na email bondy@agct.eu (nebo dluhopisy@agct.eu)


Formuláře ke stažení:

PDF formulář objednávky ke stažení, s údaji pro Fyzické Osoby..

PDF formulář objednávky ke stažení, s údaji pro Právnické Osoby..

* Po odeslání formuláře objednávky Vám zašleme návrh smlouvy o úpisu dluhopisů.