Informace o nabídce dluhopisů AGCT-2017/01

Emitent: AGROKONTRAKT s.r.o., se sídlem Šmolovy 251, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 49812572, zapsaná dne 7. 9.1993 v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4913.

 

 Název dluhopisu:  AGCT-2017/01
 Podoba a forma:  listinný cenný papír na jméno
 Jmenovitá hodnota:  10.000,- Kč (jeden dluhopis)
 Výnos dluhopisu:  6M Pribor + pevná přirážka 5,1% p.a.
 Datum emise:  1.2.2017
 Hodnota emise:  16.000.000,- Kč
 Splatnost úroků:  ročně vždy ke 31.1. příslušného roku
 Splatnost dluhopisu:  5 let, 31.1.2022
 Emisní lhůta:  Ukončená emise
 Převoditelnost:  není Emitentem omezena
 1. úroková sazba:  5,46 % p.a. , platí pro splatnost úroků 31.1.2018
 2. úroková sazba:  5,62 % p.a. , platí pro splatnost úroků 31.1.2019
 3. úroková sazba:  6,56 % p.a. , platí pro splatnost úroků 31.1.2020

 

Pohyblivá úroková sazba zaručuje zvýšení výnosu v případě vzestupu úrokových sazeb na finančním trhu, což je výhoda oproti pevné sazbě. Zároveň emitent garantuje, že úrok nepoklesne pod pevnou přirážku 5,1% p.a. Tím je zaručena pevná spodní hranice úrokové sazby.

Bezpečnost kapitálu našich investorů je pro nás prvořadá. Proto nabízíme "jen" reálnou sazbu úroků. Jsme si vědomi, že investor najde v současné době na trhu nabídku dluhopisů s mnohem vyšší sazbou úroků. Ale u takových emisí postupuje také mnohem vyšší riziko ztráty.

Chceme investorům úroky zaplatit a jistinu vrátit. Na základě aktualizace plánů potřeby investičních prostředků jsme snížili předpokládanou jmenovitou hodnotu své emise dluhopisů AGCT-2017/01 na 16. mil. Kč. Tím zároveň posilujeme zajištění a zabezpečení financí našich investorů.

Výnos z dluhopisů je určen na pořízení nemovitostí, jejich modernizaci, zařízení a vybavení pro provoz. Dluhopisy tak budou podloženy a zajištěny majetkem emitenta. Cílem investic je rozšíření a zefektivnění výrobních a obchodních kapacit firmy, zefektivnění a zlevnění výroby a distribuce, snížení nákladů a nárůst výnosů a zisku.

Prostřednictvím miniburzy dluhopisů AGCT bude možné nabídnout své cenné papíry dalším zájemcům, pokud se Vlastník Dluhopisů AGCT rozhodne je prodat před datem splatnosti. Emitent tak vyjde vstříc Vlastníkům, kteří budou potřebovat uvolnit své finanční prostředky uložené v dluhopisech AGCT před datem splatnosti. Více informací bude uvedeno v části Miniburza dluhopisů

Emisní podmínky jsou v pdf formátu ke stažení zde..