Základní informace o činnosti Emitenta dluhopisů

Emitentem dluhopisů AGCT je česká rodinná firma s více než 23 letou historií zdokumentovanou v OR. Základní kapitál, zapsaný v OR je 5 200 000,- Kč. Profil firmy najdete v sekci O firmě.

Aktivity Emitenta zahrnují obory s perspektivním výnosovým potenciálem, což jsou především: zemědělské komodity, suroviny z obnovitelných zdrojů, zvyšování efektivity podniků. Tyto oblasti budou vždy zaujímat přední místo ve světě financí a investic.

Nabízené služby v oblastech podpory pro firmy a podnikatele, jako je zvyšování produktivity provozů, automatizace činností, spolehlivý informační systém, podpora výroby, marketingu, obchodu, účinně pomáhají našim klientům k dosahování úspěchu.

Vyvinuli jsme a připravili

V minulém období jsme v rámci spolupráce s vysokoškoskými odborníky vyvinuli např. speciální produkty a postupy, které pomáhají zvyšovat efektivitu provozu bioplynových stanic, nebo usnadňují proces aplikace hnojiv v souvislosti s platnými legislativními omezeními, danými tzv. „nitrátovou směrnicí”.

Významné místo v naší činnosti zaujímají zařízení na termický rozklad hmoty (nejenom odpadů), tzv. pyrolýzy které přinášejí především řešení pro efektivní přeměnu odpadů na suroviny.

  Výhody oborů našeho zaměření

 • Stálá poptávka po službách a produktech v oborech naší působnosti.
 • Potraviny, stejně jako energie a suroviny, budou potřeba stále více.
 • Přírodní obnovitelné zdroje jsou trvalé při rozumném využívání.
 • Vlády po celém světě podporují produkci z obnovitelných zdrojů.
 • Zdroje surovin jsou „na dosah ruky“ kolem nás, nejen v odpadech!
 • Legislativní podpora - zákaz skládkování, podpora využití odpadů.

 Proč dluhopisy AGCT

 • Srozumitelný a transparentní cenný papír
 • Růstové zhodnocení: pevná sazba 5,1 % p.a. + flexibilní úrok (dle Pribor)
 • Výhodnější zhodnocení, než v běžných bankovních produktech.
 • Garance proti poklesu bankovných úrokových sazeb.
 • Převoditelnost dluhopisů není Emitentem omezena.
 • Miniburza dluhopisů AGCT pro možnost odprodeje
 • Aktivity Emitenta směřují do perspektivních oborů
 • Historie rodinné firmy s více než 23 lety působnosti.
 • Základní kapitál společnosti, zapsaný v OR je 5 200 000 Kč.
 • Finance budou využity na pořízení nemovitosti a vybavení.
 • Hodnota investice bude takto podložena reálnými aktivy.
 • Nevybíráme žádné vstupní poplatky za úpis dluhopisů.