Společenská odpovědnost

Snažíme se podnikat s ohledem na oprávněné zájmy všech obyvatelů planety Země

Pracujeme tak, aby tu pro naše současníky i pro následující generace bylo stále dostatek prostoru a přijatelné podmínky pro důstojný život.

Naše motto je - jak by možná dneska pravil klasik české politické satiry KHB:

„Bylo by již na čase, aby nám ta naše láska k přírodě a péče o životní prostředí ráčila konečně z úst vjeti do rukou a do těla, abychom totiž více z lásky pro svoji Zemi jednali, než o té lásce mluvili.“