Technologie a zařízení

Výrobní prostředky, postupy, komponenty a systémy, použité v zařízení FREADOM.

Používáme zařízení, komponenty a systémy jak vlastní výroby, tak renomovaných výrobců. Konkrétní technologie odpovídají individuálnímu zadání budoucího provozovatele zařízení.


Recyklační technologie ETCR


ElektroTermoChemická Rekonverze (ETCR) je nově vyvinutá recyklační technologie, kterou integrujeme do zařízení FREADOM.

To umožňuje aktivně ovlivňovat a řídit probíhající proces recyklace, následně jímat a separátně zpracovávat vznikající látky.


Přípravné periférie


Vstupní materiál pro recyklační proces se podrobuje obvykle automatické separaci, dále předsušení a následné fragmentaci.

Tuto přípravu materiálu zajišťují periferní technologie na vstupu do recyklačního zařízení FREADOM.


 


Manipulační systémy


Transporty vstupního materiálu a z něho získaných surovin v zařízení Freadom se provádí zejména mechanicky a pneumaticky.

Příslušné technologie se přispůsobují dle plánovaného druhu a složení materiálu, určeného k recyklaci.


 


Úprava a skladování


Suroviny, získané při procesu recyklace se podrobují následným operacím, jako např. separace, chlazení, čištění, stabilizace, atd.

Po provedené úpravě se získané látky umisťují do příslušných sekčních skladovacích zařízení v systému.


 


Navazující výroba energií


Na recyklační systém může dle potřeby navazovat systém pro kombinovanou výrobu elektřiny, tepla, eventuálně chladu.

K tomu je vhodné využít mikroturbíny, nebo kogenerační jednotky a případně lze připojit absorpční chladicí jednotky.


 


Měřící a řídicí systémy


Průběh procesu recyklace od vtupu materiálu po výstup upravených surovin včetně výroby energií je plně automatický.

Bezpečnostními prvky v systému sledují informace o průběhu procesu a zastaví jej v případě odchylek od normálu.