Porovnání investičních nákladů energetických zařízení

 

Porovnání investičních výdajů na 1 kWh elektrické energie plánovaného výkonu dále uvedených energetických zařízení poskytuje zajímavý výsledek, jenž odhaluje významný skrytý potenciál, který lze najít ve využití zařízení pro termický rozklad. Všechny podklady pro porovnání pocházejí z veřejně dostupných zdrojů. Náklady na 1 kWh jsou vypočteny pro 100 % výkon zařízení pro celou dobu provozu.

 

Porovnání invest. nákladů - přehled

Termický rozklad 0,46 Kč/kWh
Dostavba JE Dukovany 0,57 Kč/kWh
Spalovna odpadů 0,65 Kč/kWh
Bioplynová stanice 0,65 Kč/kWh
Fotovoltaická elektrárna 0,91 Kč/kWh

 
 

Termický rozklad - inv. náklady

Investiční výdaje 200 mil. Kč
Plánovaná životnost 25 let
Plán. max.produkce 438 GWh
     
Inv. nákl. na 1 kWh 0,46 Kč/kWh


 

Dostavba JE Dukovany - inv. náklady

Investiční výdaje 300 mld. Kč
Plánovaná životnost 50 let
Plán. max.produkce 525,6 TWh
     
Inv. nákl. na 1 kWh 0,57 Kč/kWh


 

Spalovna odpadů - inv. náklady

Investiční výdaje 2,1 mld. Kč
Plánovaná životnost 35 let
Plán. max.produkce 3,2 TWh
     
Inv. nákl. na 1 kWh 0,65 Kč/kWh


 

Bioplynová stanice - inv. náklady

Investiční výdaje 122 mil. Kč
Plánovaná životnost 20 let
Plán. max.produkce 188,2 GWh
     
Inv. nákl. na 1 kWh 0,65 Kč/kWh


 

Fotovoltaická elektrárna - inv. náklady

Investiční výdaj/1panel 5 tis. Kč
Plánovaná životnost 20 let
Plán. max.produkce 5,5 MWh
     
Inv. nákl. na 1 kWh 0,91 Kč/kWh