Systémy kogenerace

Technologické systémy pro kombinovanou výrobu energií

Na recyklační zařízení FREADOM může obvykle navazovat systém pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, nazývaný kogenerace, a eventuálně také chladu, což je trigenerace. Proces kogenerace umožňuje vyšší účinnost využití energie paliva ve srovnání s klasickými zdroji v energetice, v dopravě, teplárenstí, atd. Ko(tri)generace tak vede ke snižování emisí skleníkových plynů, vzhledem k efektirnějšímu využívání spotřebovaných paliv.

K palivovému zajištění provozu výroby energií, navazující na systém FREADOM, je vhodné používat výstupní látky z procesu recyklace (plyn, olej). Část vyrobené energie při kogeneraci se pak zpětně využije k energetickému zajištění provozu recyklačního zařízení. Vztah mezi těmito systémy připomíná jakousi paralelou symbiózy mezi živými organismy.

Jako zajímavé řešení pro kogeneraci se aktuálně jeví mikroturbíny. Mají sice nyní o něco vyšší pořizovací náklady ve srovnání s klasickými „kogeneračkami“, ale zato minimální provozní náklady na údržbu.