NitroStat

Přírodní inhibitor nitrifikace

NitroStat je produkt sloužící jako inhibitor nitrifikace pro zkvalitnění digestátu a pomáhá řešit problémy s aplikací digestátů v souvislosti s "nitrátovou směrnicí". Použití NitroStatu zlepšuje poměr C:N.


Vlastnosti a vliv NitroStatu

Přípravek zlepšuje poměr C (uhlíku) k N (dusíku) a zabraňuje uvolňování volného dusíku do ovzduší. Naopak napomáhá k lepšímu vstřebání do půdy.

  • Prodlužuje dobu pro uložení digestátu na pole
  • Zlepšuje vlastnosti digestátu