FermStabil

Technologická přísada do substrátů BPS

Pro nastolení a udržení dynamické rovnováhy mikrobiálního systému v reaktoru BPS, je vhodné použít komplexní přísadu FermStabil do substrátů používaných v BPS. Tato komplexní přísada optimalizuje proces fermentace, zefektivňuje výrobu bioplynu, šetří náklady na provoz, zlepšuje vlastnosti digestátu. Poměr jednotlivých složek přísady je individuálně stanovován dle potřeb konkrétní bioplynové stanice.

FermStabil pomáhá zvyšovat efektivitu provozu BPS a chrání zařízení reaktoru i okolí stanice.

Optimalizuje proces fermentace

 • stimuluje činnost bakterií ve fermentoru
 • pomáhá stabilizovat neutralizační kapacitu reaktoru
 • zvyšuje výkonnost metanogenních bakterií
 • brání inhibici metanogeneze sirovodíkem
 • omezuje koncentraci čpavku v bioplynu

Zefektivňuje výrobu bioplynu

 • snižuje spotřebu substrátů při zachování produkce BP
 • urychluje rozpouštění živin v substrátech
 • podporuje produkci bioplynu s vyšším obsahem metanu
 • ulehčuje míchatelnost substrátu v reaktoru
 • zlevňuje vlastní provoz systému

Šetří náklady na provoz BPS

 • efektivnějším využitím živin ze substrátů
 • eliminací sirovodíku a usazenin nerozpustných sulfidů ve fermentoru
 • snížením usazenin ve spalovacím a výfukovém systému
 • zlepšením homogenizace kvasného substrátu

Zlepšuje vlastnosti digestátu

 • zvyšuje obsah využitelného dusíku pro rostliny
 • zvyšuje obsah využitelné síry pro rostliny
 • snižuje náklady na nákup potřebných hnojiv
 • omezuje zápach a nežádoucí emise v okolí BPS
 • usnadňuje aplikaci digestátu na pozemky