Pro investory

Možnosti a perspektivy zhodnocování kapitálu s vysokým výnosovým potenciálem

Materiálové a energetické využití organických látek (nejen odpadů) je obor, který má vysoký perspektivní výnosový potenciál. Proto se tato oblast činnosti dostává stále častěji na přední místo ve světě financí a investic na celém světě.

Význam získávání surovin z organických materiálů v poslední době výrazně roste. Zvyšující se potřeba zdrojů energie a současně snaha nahradit část spotřeby fosilních paliv produkcí z obnovitelných zdrojů, může v budoucnu pomoci s řešením odpadové krize v tuzemsku i v zahraničí.

Technologie ETCR zajistí výrobu energií z organických materiálů v době, kdy je energie potřeba. Suroviny, vzniklé při ETCR lze skladovat a elektřinu pak vyrábět v době požadavku na její odběr. Přitom nevznikají žádné emise ani zápach jako se děje někdy u spaloven, nebo bioplynových stanic.

Systém FREADOM nezávisí na slunečním svitu, jako fotovoltaické elektrárny, nevadí tma, ani sníh, nesnižuje časem výkon ani účinnost. Nehlučí a nevadí bezvětří, nebo silný vítr jako u větrných elektráren.

Celý systém FREADOM, instalovaný v mobilních kontejnerech je relativně snadno přemístitelný, na rozdíl od jiných energetických zařízení (např. spalovna, nebo vodní, jaderná, sluneční, či větrná elektrárna).

 

Dluhopisy AGCT

Efektivní cesta k prosperitě a čisté přírodě pro současné i budoucí generace

Produkce surovin a energií z obnovitelných zdrojů poskytuje jistotu a bezpečnost kapitálu a spolehlivě vygeneruje vysoký výnosový potenciál.

Naše zařízení FREADOM může výrazně přispět k ochraně životního prostředí a k zachování naší planety nezničené a krásné i pro další generace.

Díky důvěře investorů v předešlém období se nám podařilo úspěšně spolupracovat na vývoji speciální patentované technologie na termický rozklad. Nyní přpravujeme výrobu samotného zařízení a nabízíme další zajímavou příležitost k zajímavému zhodnocení financí investorů.