Působnost a možnosti využití

Oblasti působnosti a možnosti využití systému FREADOM s technologií ETCR z pohledu provozovatelů zařízení, se ubírají několika hlavními směry.

Mezi hlavní kriteria uvedeného členění patří zejména účel provozování recyklačního zařízení. Ten je obvykle buď ekonomický, to je tvorba zisku, nebo společenský, to je naplnění obecného čili veřejného zájmu.
Dalším kriteriem členění je kategorie neboli druh zpracovávaných vstupních materiálů. Zařízení FREADOM může být provozováno nejen za účelem „likvidace“ odpadů, ale též jako způsob efektivního materiálového a energetického využití záměrně vyráběných vstupních komodit, např. zemědělských produktů.


Směry využití zařízení FREADOM

  • 1) Průmyslové zpracování cíleně produkovaných vstupních materiálů
  • 2) Efektivní zužitkování vedlejších produktů výroby (vlastní i cizí)
  • 3) Ekonomicky účelné zpracování a využití „hodnotných“ odpadů
  • 4) Společensky účelné zpracování odpadů, např. SKO, apod.

První tři uvedené směry využití technologie ETCR obsahují obdobný účel provozování zařízení FREADOM, kdy provozovatel je motivován především hospodářským zájmem, přičemž hlavním aspektem činnosti je generování zisku. Odlišnosti těchto směrů se děje v kategorii zpracovaných vstupních materiálů.


ad 1) Zpracování cíleně produkovaných vstupů


Jako vstupní materiál zde může být použit hodnotný, nejlépe jednodruhový materiál, jako např. zemědělské energetické plodiny (konopí seté, súdánská tráva, šťovík krmný, atd.).

Hlavním záměrem provozu je zde získání kvalitních výstupních surovin ve stavu vhodném pro co nejefektivnější ekonomické zhodnocení (např. biochar, bioolej, apod.).

Vlastní provoz zařízení FREADOM zde může být z energetického hlediska zajištěn využitím části získaných surovin (zejména plynu).ad 2) Zužitkování vedlejších produktů výroby


Na vstupu procesu ETCR v tomto směru mohou být recyklovány hodnotné, organické látky, jako vedlejší produkty ze zpracování živočišných, nebo rostlinných komodit. Např. z dřevozpracujícího průmyslu to může být třeba kůra, piliny, hobliny, štěpky, atd. Mnohé z takových látek byly, či jsou dosud nazývány „odpad“ a podle toho se s nimi i zachází.

Hlavním záměrem provozu je i zde získání kvalitních výstupních surovin ve stavu vhodném pro co nejefektivnější ekonomické zhodnocení (např. biochar, bioolej, apod.).

Provoz zařízení je z ekonomického hlediska zajištěn využitím části získaných surovin (zejména plynu).ad 3) Ekonomické zpracování „hodnotných“ odpadů


Jako vstupní vsázka se zde použije hodnotný, pokud možno jednodruhový materiál, jako např. pneumatiky, nebo plasty.

Hlavním záměrem provozu je zde získání kvalitních výstupních surovin ve stavu vhodném pro co nejefektivnější ekonomické zhodnocení (např. syntetická ropa, technické saze, apod.).

Provoz zařízení je z ekonomického hlediska zajištěn využitím části získaných surovin (zejména plynu) a může být v některých případech podpořen negativní cenou vstupních materiálů (tj. zejména příjem poplatků za svoz odpadu).ad 4) Společensky účelné zpracování odpadů


Provozovatel zařízení je v tomto směru motivován zejména veřejným (obecným) zájmem na účelném využití odpadů. Generování zisku při provozu zařízení v tomto směru je sice významným, ale až sekundárním aspektem využití technologie ETCR. Jako vstupní vsázka zde může být použit méně hodnotný, různorodý materiál, jako např. směsný komunální odpad, kaly z ČOV, apod.

Hlavním záměrem je zde zpracování vstupních materiálů s primárním účelem efektivní „likvidace“ odpadů, přičemž materiálové, či energetické zhodnocení získaných výstupů je sice významným, ale až vedlejším aspektem.

Provoz zařízení z ekonomického hlediska může být obvykle významně podpořen negativní cenou vstupních materiálů (tj. zejména příjem poplatků za svoz, či sběr odpadů).Pohledem výrobce


Disponujeme nyní nově vyvinutou technologií pro recyklaci organických materiálů. Předpokládáme i nadále pokračování výzkumu, vývoje a zdokonalování používaných technologií, postupů a zařízení.

S tím následně souvisí příslušné služby a podpora, poskytovaná provozovatelům těchto zařízení v budoucnu, kteří tak budou mít např. možnost získat vyvinuté novinky formou upgrade svého dříve zakoupeného zařízení.