Zařízení FREADOM a krize

Zařízení FREADOM pomůže také při řešení následků krizových událostí.

V poslední době se dění ve společnosti dotkly nepříznivé krizové události, pro které se, vzhledem k jejich závažnosti, intenzivně hledají východiska a způsoby řešení. S krizemi obvykle souvisí vznik většího množství odpadů, a potřeba, či dostupnost energií. V následujících příkladech je zmíněn možný přínos zařízení Freadom k řešení následků krizových událostí.


Kůrovcová kalamita a větrné polomy

způsobují kumulaci značného množství dřevní hmoty, mnohdy těžko zpracovatelné, jako je těžební odpad, kůra, či větve, piliny, nebo pařezy stromů. V souvislosti s kůrovcovou kalamitou nastal problém se zpracováním dřevního odpadu (kůra, větve a piliny), který by měl být zpracován tak, aby se zamezilo přesunutí kůrovce na jiné stromy. Dřevní odpad je přitom cenný zdroj surovin a energií, který lze pomocí zařízení FREADOM přeměnit na skladovatelné suroviny, využitelné kdykoliv později v době, kdy nastane potřeba těchto surovin, nebo energie z nich vyrobené.


Pandemie koronaviru a jiné epidemie

jsou důvodem vzniku množství odpadů z použitých ochranných prostředků a pomůcek, které se dle doporučení úřadů zabalí do plastových pytlů o tloušťce 0,2 mm a vyhodí do komunálního odpadu. Jedná se o značně rizikový odpad, který však lze bezpečně „zneškodnit“ pomocí zařízení FREADOM a zároveň přitom využít k produkci skladovatelných surovin, využitelných později v době, kdy jsou potřeba.


Odpadová krize

provází lidstvo již delší dobu. V současnosti dospěla do fáze, kdy je nutné změnit způsoby nakládání s opady a přistupovat k organickým materiálům, dosud považovaným za odpad, jako ke zdroji více, či méně hodnotných surovin a efektivně je využívat k produkci využitelných surovin v místech vzniku těchto odpadů s pomocí zařízení FREADOM. Vzniklé skladovatelné suroviny jsou využitelné kdykoliv později v době, kdy nastane potřeba těchto surovin, nebo energie z nich vyrobené.


Energetické krize

se nevyhýbají snad žádné zemi na světě. Důvody krizí bývají dosti rozdílného charakteru – od technických problémů přes přírodní katastrofy, ekonomické a obchodní problémy, či chybná politická rozhodnutí. Různé energetické krize, způsobené buď přerušením dodávek elektřiny, nebo ropy, nebo plynu se vyskytují v poslední době obvykle nečekaně např. z důvodu poškození přenosové soustavy, nebo problémů na straně výrobce, či dodavatele surovin a energií, apod. Jedním z možných řešení je přesun alespoň části výroby těchto surovin a energie do míst jejich spotřeby s pomocí zařízení FREADOM, a tím alespoň částečně eliminovat příčiny energetických krizí.